Esteworld Güzellik ve Estetik Merkezi, Hastane Arama Motoru

University Klinikal Center of Tuzla

Adres: Trnovac bb, 75 000 Tuzla

Telefon: 00387 35 303 500

Bosna Hersek - Saraybosna


Hakkında

Univerzitetski klinicki centar Tuzla i CIR ( Centar za međunarodnu rehabilitaciju, SAD) kao partneri implementatori su projekta urgentne rehabilitacije u okviru aktivnosti Svjetske banke u pomoći žrtvama rata u Iraku. Riječ je o edukaciji menadzera u zdravstvu, ljekara fizijatara i fizioterapeuta iz zdravstvenih ustanova u Iraku.